Endret drift på legekontoret pga av Coronaviruset.

Inngangsdøren til legekontoret vil være låst på ubestemt tid. For å komme inn må du ha time eller avtalt det på forhånd.
Du skal ikke møte om du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, sår hals, tett nese osv).

Drop-in timer på morgenen er avsluttet pga smittefare.
Timebestilling på nett er avviklet inntil videre. For å bestille time må du skrive e-konsultasjon til legen med informasjon om hva du ønsker time for slik at legene kan prioritere hastegrad da det er redusert kapasitet og stor pågang på kontoret.

E-konsultasjon bør inneholde:

  • Sykehistorie med informasjon om hvilke plager og symptomer man har.
  • Når startet plagene.
  • Om man har hatt lignende plager før ta gjerne med ca tidspunkt for dette.

Om dette ikke lar seg gjøre, eller ved behov for øyeblikkelig hjelp ta kontakt med oss på telefon 77 60 69 10.

Det er ønskelig at så mange som mulig tar kontakt elektronisk med legen, slik at de som trenger øyeblikkelig hjelp eller ikke kan bruke e-konsultasjon kommer raskest mulig igjennom på telefon.

Ved akutt livstruende sykdom ring 113. Legevakten kontaktes ved akutt helsehjelp som ikke kan vente utenfor vår åpningstid på tlf 116117.

Endrede rutiner ved laboratoriet:
Du må nå bestille time på laboratoriet. Dette gjelder både blodprøver, sårskift, fjerning av sting, EKG osv. Ring for timebestilling.
Blodprøver som sykehusleger/andre leger har bestilt MÅ tas på UNN. 

 

Informasjon om Corona-virus:
Alle kan sjekke egne symptomer på https://koronasjekk.no/. Her får du konkrete råd om anbefalt adferd.

Dersom du ønsker å teste deg eller lurer på om du bør testes ta kontakt med Tromsø kommune sin koronatelefon 46 90 78 99.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.

If you cough, have a fever or other symptoms of an airway infection or if you need medical attention, please contact us at E-consultation or telephone. To prevent the spread of the corona virus we ask you not to show up without an appointment

-

-

Hvordan komme i kontakt med oss?

Det er viktig at du har mobiltelefonnummeret og e-posten din registrert i vår pasientjournal.

Du kan kontakte fastlege/fastlegevikar på E-konsultasjon eller resept ved å logge på eportal.
Vi treffes også på telefon 77 60 69 10, se info til høyre for åpningstider.

Trykk på knappen “logg på ePortal her” oppe til høyre for å bestille time, fornye resepter på fast medisin og lese beskjeder fra din fastlege.
For å få adgang til selvbetjeningsdelen må du registrere deg som bruker. Dette gjøres på legetimen av din fastlege eller du kan ringe oss.


Medisinsk nødhjelp 113 – Øyeblikkelig hjelp utenom våre åpningstider:  Tromsø legevakt 116117