medical-section-hero-1440x900

Torsdag 05.08.21 vil kontoret stenge kl 11:30 grunnet redusert fremkommelighet pga Arctic Race. Akuttelefonen vil være i beredskap for øyeblikkelighjelp henvendelser, vi ber om at det kun ringes ved alvorlig sykdom eller ting som ikke kan vente til fredag 06.08.

Endret drift på legekontoret pga av Coronaviruset.

Vi oppfordrer alle pasienter til å bruke munnbind når man kommer til time.

Du skal ikke møte om du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, sår hals, tett nese osv) eller om du har vært i nærkontakt med noen som er smittet eller mistenkt smittet med covid-19.

Sommerferieavvikling 2021:
Fra 24.06.21 – 16.08.21 vil det være stengt for e-konsultasjon. Ta kontakt per telefon for time. I ferieavviklingen er det kun øyeblikkelig-hjelp og problemstillinger som ikke kan vente som blir prioritert, vi ber derfor om at ting som kan vente til fastlegen er tilbake fra ferie venter til da. Dette pga lite kapasitet på legekontoret.

Drop-in timer på morgenen er avsluttet pga smittefare.
Timebestilling på nett er avviklet inntil videre. For å bestille time må du skrive e-konsultasjon til legen med informasjon om hva du ønsker time for slik at legene kan prioritere hastegrad da det er redusert kapasitet og stor pågang på kontoret.
E-konsultasjon bør inneholde:
  • Sykehistorie med informasjon om hvilke plager og symptomer man har.
  • Når startet plagene.
  • Om man har hatt lignende plager før ta gjerne med ca tidspunkt for dette.
Om dette ikke lar seg gjøre, eller ved behov for øyeblikkelig hjelp ta kontakt med oss på telefon 77 60 69 10.
ePortalen vil være stengt for e-konsultasjon og reseptbestilling i helgene, dvs fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 08:00.
Det er ønskelig at så mange som mulig tar kontakt elektronisk med legen, slik at de som trenger øyeblikkelig hjelp eller ikke kan bruke e-konsultasjon kommer raskest mulig igjennom på telefon.
Ved akutt livstruende sykdom ring 113. Legevakten kontaktes ved akutt helsehjelp som ikke kan vente utenfor vår åpningstid på tlf 116117.

 

Endrede rutiner ved laboratoriet:
Du må nå bestille time på laboratoriet. Dette gjelder både blodprøver, sårskift, fjerning av sting, EKG osv. Ring for timebestilling.
Blodprøver som sykehusleger/andre leger har bestilt MÅ tas på UNN (selvom det står i brevet at disse kan tas hos fastlegen). 

 

Informasjon om koronavaksinen:
Her finner du informasjon om vaksinen og du kan registrere deg for vaksinen.

Du kan ikke få satt vaksinen på legekontoret i første omgang, derfor bes det at alle henvendelser rettes til Tromsø Kommune.
For spørsmål om vaksinen ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 46 90 78 99.
https://www.tromso.kommune.no/info-om-koronavaksinen-the-corona-vaccine.6354453-110070.html
Informasjon om Corona-virus:
Alle kan sjekke egne symptomer på https://koronasjekk.no/. Her får du konkrete råd om anbefalt adferd.
Dersom du ønsker å teste deg eller lurer på om du bør testes ta kontakt med Tromsø kommune sin
 koronatelefon 46 90 78 99.
Det utføres ikke test for corona-virus på legekontoret per dags dato. 
Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.
If you cough, have a fever or other symptoms of an airway infection or if you need medical attention, please contact us at E-consultation or telephone. To prevent the spread of the corona virus we ask you not to show up without an appointment

 

-

-

Hvordan komme i kontakt med oss?

Det er viktig at du har mobiltelefonnummeret og e-posten din registrert i vår pasientjournal.

Du kan kontakte fastlege/fastlegevikar på E-konsultasjon eller resept ved å logge på eportal.
Vi treffes også på telefon 77 60 69 10, se info til høyre for åpningstider.

Trykk på knappen “logg på ePortal her” oppe til høyre for å bestille time, fornye resepter på fast medisin og lese beskjeder fra din fastlege.
For å få adgang til selvbetjeningsdelen må du registrere deg som bruker. Dette gjøres på legetimen av din fastlege eller du kan ringe oss.


Medisinsk nødhjelp 113 – Øyeblikkelig hjelp utenom våre åpningstider:  Tromsø legevakt 116117