Svangerskapskontroll

Informasjon om svangerskapsoppfølging ved Kvaløysletta legekontor:

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med 8 kontroller. Kommer det til noe underveis følges hver enkelt med de behov du måtte ha. I utgangspunktet er det valgfritt hvor du vil gå til kontroller. Vi foreslår følgende fordeling av kontrollene:

 1.  uke 8-10    Lege, første svangerskapskontroll
 2.  uke 18-20  Ultralyd ved fødepoliklinikken UNN
 3.  uke 24-25  Lege eller jordmor
 4.  uke 28-29  Lege
 5.  uke 32-33  Lege eller jordmor
 6.  uke 36-37  Lege eller jordmor
 7.  uke 38-39  Lege eller jordmor
 8.  uke 40-41  Lege

 

Vi samarbeider med Jordmorsenteret i Tromsø.

Åpningstid: mandag til fredag kl.08.30-14.30

Besøksadresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)

Telefon: 911 79 230
Timebestilling til sekretær kl.13.00-14.30
Telefontreffetid jordmor kl.09.30-10.00

Legetime på Kvaløysletta legekontor bestiller du på denne nettside, på SMS eller ved å ringe vårt sentralbord. Ved bestilling av svangerskapskontroller hos oss ber vi deg oppgi i hvilken svangerskapsuke du er i. Ta med deg urinprøve og meld deg i resepsjonen i god tid før timen.

 

Første svangerskapskontroll:

 • Her får du informasjon om svangerskapsoppfølgingen. Legen kartlegger ved samtale, undersøkelse, urin og blodprøver, om du har behov for annen oppfølging i svangerskapet.
 • Legen henviser deg til rutine ultralydundersøkelse ved fødepoliklinikken ved UNN.
 • Beregning av svangerskapstermin basert på tidspunktet for din siste menstruasjon.
 • Undersøkelse av hjerte og lunger, måling av blodtrykk, høyde og vekt. Gynekologisk undersøkelse kan bli aktuelt men er ikke obligatorisk.
 • Rutineprøver er hemoglobin og blodtypebestemmelse. Alle gravide tilbys HIV-test. Andre prøver kan også være relevante om det er nødvendig avtales med legen på timen.
 • Utfylling av “Helsekort for gravide”. Dette skal du ha med deg til alle svangerskapskontroller og ved fødselen.
 • Urinprøve. Ta med deg morgenurinprøve. Et prøveglass av midtstrålen, ca 10-15 ml.

 

Rutinekontroller:

 • Urinprøve. Ta med morgenurinprøve, midtstråle. Merk glasset med navn og fødselsdato. Lever uringlasset i resepsjonen før timen.
 • Før timen skal du inn på laboratoriet for måling av vekt og eventuelt hemoglobin.
 • Ved legetimen måles blodtrykk, symfyse-fundusmål (hvor mye magen vokser), det gjøres måling av fosterlyd (hjerteslag til fosteret), og i siste del av svangerskapet undersøkes også leiet til fosteret.
 • Hos noen gravide gjøres glukosebelastning med tanke på svangerskapsdiabetes dersom du er i risikogruppen for dette (uke 28).