Priser

Betaling på betalingsterminal etter konsultasjon, kontant eller med bankkort. Dersom du velger giro tilkommer det girogebyr på kr 58

Priser fra Fastlegetariffen.

Egenandeler som inngår i frikort
Konsultasjon lege allmennmedisin* 155
Konsultasjon spesialist allmennmedisin* 204
Enkel konsultasjon u/ kontakt med lege 56
Tillegg for prøvetakning 56
Egenandeler som ikke inngår i frikort
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse 59
*For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 160/257
Materiell og prosedyrer 
Gynekologisk undersøkelse, elastisk bind, injeksjon  62
EKG, spirometri, rektoskopi, enkelt sårskift 93
Mindre kirurgiske inngrep, medium sårskift, glukosebelastning 131
Større kirurgiske inngrep, stort sårskift 177
Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner etc etter kostnad
Alminnelige legeerklæringer og attester – legekontorets priser (Ekstraundersøkelser som blodprøve, EKG og Spriometri kan komme i tillegg)
Førerkort 900
Ved sykdom til skole 125
Ved sykdom til flyreise/ferie 200
Snøscooterdispensasjon 250
Dykker fritid 1250
Adopsjon 1500
TT-kort 250
Parkeringskort for forflytningshemmede 250
Beredskapshjem/fosterhjem 750
Norges Motorsportforbund 750
Helbredserklæring idrett 400
Sivilforsvaret 400
Opptak Politihøgskolen 1500
Akutt sykdom ved fremmøte til rep/HV-øvelse 300
Antidoping Norge 500
Norges Røde Kors 800
Studentutveksling utlandet 1000
Søknad sykehjemsplass 450
Søknad om hjelpeverge/overformynderiet 450

Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.