Priser

Betaling på betalingsterminal etter konsultasjon, kontant eller med bankkort. Dersom du velger giro tilkommer det girogebyr på kr 59

Priser fra Fastlegetariffen.

Egenandeler som inngår i frikort
Konsultasjon lege allmennmedisin* 155
Konsultasjon spesialist allmennmedisin* 204
Enkel konsultasjon u/ kontakt med lege 56
Tillegg for prøvetakning 56
Egenandeler som ikke inngår i frikort
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse 59
*For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 160/257
Materiell og prosedyrer 
Gynekologisk undersøkelse, elastisk bind, injeksjon  62
EKG, spirometri, rektoskopi, enkelt sårskift 93
Mindre kirurgiske inngrep, medium sårskift, glukosebelastning 131
Større kirurgiske inngrep, stort sårskift 177
Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner etc etter kostnad
Alminnelige legeerklæringer og attester – legekontorets priser (Ekstraundersøkelser som blodprøve, EKG og Spriometri kan komme i tillegg)
Førerkort 1000
Ved sykdom til skole 250
Ved sykdom til flyreise/ferie 400
Snøscooterdispensasjon 500
Dykker fritid 1500
Adopsjon 1700
TT-kort 400
Parkeringskort for forflytningshemmede 400
Beredskapshjem/fosterhjem 1000
Norges Motorsportforbund 1000
Helbredserklæring idrett 600
Sivilforsvaret 600
HV-øvelse 600
Førstegangstjeneste 600
Opptak Politihøgskolen 1700
Antidoping Norge 600
Norges Røde Kors 1000
Studentutveksling utlandet 1500
Fly/microfly 1500
Søknad sykehjemsplass 600
Søknad om hjelpeverge/overformynderiet 600
Fremtidsfullmakt 1000
Attest tilrettelagt arbeid ifm corona 400
Funksjonsvurdering arbeid (arbeidsgiver oppfordres til å betale dette) 1400
Fotsenger/Ortopediske hjelpemidler 300
Logoped 300

Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.