Praktisk info

Drop-in timer hver dag klokken 08:00:

Vi har drop-in timer hver morgen kl.08:00. Disse timene får en ved å møte opp på legekontoret når vi åpner resepsjonen kl 08.00. En trekker kølapp og venter til at nummeret ropes opp i resepsjonen. Dere vil bli satt inn på time av våre helsesekretærer. Legen vil rope dere opp på venterommet i rekkefølgen som er satt opp og vi ber dere derfor ikke forlate legekontoret etter dere er registrert. Du vil i de fleste tilfellene få time hos din fastlege men dersom pågangen er stor kan det være at du får tilbud om å treffe en annen lege.

Det er satt av maks 5-10 minutter på disse timene og skal brukes til raske og enkle problemstillinger.  Urinveisinfeksjoner, enkle infeksjoner fra øyne, øre, hals og lunger, sykemeldingsforlengelser, reseptfornyelser og enkle attester som bekreftelse på sykdom til skole. Dersom din problemstilling viser seg å være mer omfattende vil legen kunne avtale med deg ny time for videre utredning og undersøkelser.

 

LEGETIMEN:

Vi anbefaler at du velger deg et hovedproblem som du tar opp i legetimen. Dette er for å få håndtert dette problemet på en ordentlig måte. Dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, anbefaler vi at du sier fra så tidlig som mulig i timen slik at vi kan bli enige om hva som skal gjøres i dagens time og hva som eventuelt skal utsettes. Dersom dere følger dette, vil dere hjelpe med at flest mulig får rask time og at det blir minst mulig venting på venterommet.

 

LEGETIMENS VARIGHET:

En konsultasjon eller legetime varer normalt i 15-20 minutter. Dette inkluderer også etterarbeidet som journalskriving, henvisning, attester m.m.  Ved drop-in timer i tidsrommet 08.00-08.30 er det satt av 5-10 minutter noe som betyr at her er det bare tid for helt enkle problemstillinger som kan avklares raskt.

 

RESEPTER

Faste- og behovmedikamenter. Vi oppfordrer våre pasienter til å bruke vår elektroniske løsning for reseptbestilling. Man vil da motta en elektronisk bekreftelse når resepten er sendt. Resepter kan også bestilles ved å ta kontakt pr telefon eller ved henvendelse i resepsjonen. Det beregnes inntil 3 virkedager for behandling av resepter. Det utstedes ikke resepter på medikamenter som ikke er registrert som faste eller behovmedikamenter. Ved spørsmål om nye medikamenter, bestill gjerne en legetime eller møt opp til en drop-in time.

 

VANLIG FORLØP VED BESØK VED KVALØYSLETTA LEGEKONTOR (forhåndsavtalt time):

Ved ankomst går du og setter deg på venterommet. Det er ikke nødvendig å melde sin ankomst, med mindre du er usikker på om du har kommet til riktig tidspunkt, har endret adresse/telefonnummer eller andre endringer i din personalia. NB! Gravide skal melde seg i luka for registrering av laboratorieanalyser før legetimen.

Legen vil rope deg opp til avtalt tid (forhåpentlig). Hvis du synes det blir lenge å vente kan du kontakte skrankepersonalet, som vil kunne svare på hvor mye forsinket legen evt. måtte være. Det hender også at det er oppstått misforståelser vedrørende dato eller tid på dagen, og av denne grunn kan enkelte bli sittende lenge uten å bli oppropt.

Inne hos legen vil det etter samtale og undersøkelse bli avgjort om du trenger resepter, sykemelding, henvisninger osv., og det vil bli bestemt om du skal innom laboratoriet. I så fall vil du bli satt opp på laboratorietimelisten, og venter utenfor laboratoriet til du bli oppropt. Dersom det blir nødvendig med kontrolltime vil dette bli ordnet ved timen eller du får beskjed om å bestille time selv. 

 

BETALING:

I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel (inntil du har fått frikort) samt tillegg for utstyr, forbruksmateriell, medisiner, attester osv. (dekkes ikke av frikortet). Beløpets størrelse er i henhold til normaltariffen for fastleger (se priser for gjeldende prisliste). All betaling skal gjøres i betalingsautomaten som er lokalisert i gangen ved resepsjonen på legekontoret. Betalingsautomaten er tilgjengelig i hele kontorets åpningstid også når resepsjonen er stengt. Du kan her betale kontant, med kort eller få utskrevet en giro. Du må betale for utstyr, forbruksmateriell, medisiner, attester, vaksiner etc. selv om du har frikort.

Dersom du ikke betaler blir det sendt ut giro og det vil påløpe girogebyr på 58 kr. Giroutsending, purring og inkassoinnkreving driftes av Melin Medical. Dersom du har spørsmål angående en giro du har fått ber vi deg ta kontakt med legekontoret. Det er ikke mulig å betale giroer ved legekontoret.

For mer info se melincollectors eller se dine utestående faktura i pasientsky.

 

 OPPFØLGING:

Alle pasienter blir fulgt opp av sin fastlege. Hvis du tilfeldigvis har vært hos en av de andre legene ved kontoret, er hovedregelen at fastlegen følger deg opp videre. Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, telefon eller via kontorpersonalet. Svar på prøver avtaler du med legen din.

Dersom du har blitt undersøkt eller utredet for en problemstilling eller et symptom uten at det så langt er funnet noe galt, er det viktig at du som pasient kontakter fastlegen på nytt dersom symptomene vedvarer, forverres eller forandres. Dette gjelder selv om alle prøvesvar hittil har vært normale.

 

FORBEDRINGSPOTENSIALE:

Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registere noen områder hvor vi ikke lykkes, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan forbedre våre rutiner.

 

Ventetid – et nødvendig onde:

Legekontoret må ta imot pasienter som kan være alvorlig syke. Vi må ofte forholde oss til syke mennesker som dukker opp uanmeldt og som ikke kan vente på legehjelp. Dette medfører at arbeidsdagen vår ikke alltid kan avvikles som planlagt og at pasienter iblant må vente lenge.

Å måtte vente i 30-60 minutter på en forhåndsavtalt time oppleves selvfølgelig som irriterende og unødvendig.

Vi håper likevel det er en trøst og en sikkerhet å vite at også du vil bli prioritert til rask behandling den dagen du skulle være i en slik situasjon, selv om du ikke rakk å bestille time først. Ber derfor om forståelse for at det iblant er ventetid ved legekontoret.