Overføring av journal til ny fastlege

Om du har byttet fastlege må du skrive ut Fullmakt, fyll ut skjema og send/lever det til oss.

Journalen sendes elektronisk til din nye fastlege. Om du har papirjournal her kan du hente den selv eller så sender vi den på ønsket måte til din nye fastlege.