Om oss

Kvaløysletta legekontor består av 7 fastleger, 4 fastlegevikarer og 5 helsesekretærer.

Hver onsdag fra kl 14.30 har legekontoret intern møtevirksomhet der drift, videreutdanning og kompetanseheving er agenda.