Ansatte

FASTLEGER:

bjørnBjørn Bø
Spesialist i Allmennmedisin

Kontortid: Mandag og onsdag i partallsuker. I oddetallsuker jobber han mandag og torsdag.
Har utekontordag på Brensholmen onsdag i oddetallsuker
Telefontreffetid: De dagene han er på Kvaløysletta legekontor mellom klokken 12:00-12:30
Telefontreffetidnummer: 40624216.
Susanne Eriksen er vikar for Bjørn de dagene han ikke er her.

 

Mette Kristine Dahl
Er i permisjon fra 23.april 2019
Erle Svebakk Giske er vikar og jobber mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Arne-Markus Steinholt er vikar torsdager og enkelte fredager.

 

 

 

astriAstri Medbø
Spesialist i allmennmedisin

Utdannet lege ved universitetet i Tromsø i 1984.
Jobbet ved Kvaløysletta legekontor siden 1991.
Har tatt doktorgrad i KOLS ved Insitutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.
Kontortid: Tirsdag-fredag.
Utekontordag på Vengsøya første onsdag hver måned.
Telefontreffetid: Tirsdag og onsdag mellom kl.12.00-12.30.
Telefontreffetidnummer: 40623918.

Sara Susanne Raanes er vikar mandag, fredag og annenhver torsdag.

 

 

 

chun-lanChun-Lan Zhang
Spesialist i allmennmedisin

Kontortid: alle dager unntatt onsdager i partallsuker
Har utekontordag på Brensholmen onsdag i partallsuker.
Telefontreffetid: Mandag og fredag mellom kl.12.00-12.30.
Telefontreffetidnummer: 40625645.

Sara Susanne Raanes er vikar hver tirsdag.

 

Stian Nergård
Spesialist i allmennmedisin.

Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø i 2005.
Kontortid: Mandag-fredag.
Har ikke telefontreffetid

Line Nilsen er fastlegevikar i 50%.

 

Clas Hammari Kristensen
Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø.

Kontortid: Mandag-fredag
Clas har ikke telefontreffetid.

 

Camilla Lundberg
Utdannet ved Universitetet i Tromsø.

Kontortid: Mandag-fredag
Camilla har ikke telefontreffetid.
Du kan kontakte henne ved benytte deg av e-konsultasjon.
For å benytte deg av denne tjenesten må du først opprette en brukerkonto hos oss. Ring oss for å få opprettet det.
​E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr
for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte.
Hvis du har nye plager,  må du bestille en vanlig legetime.
Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

Per Erik Opshaug er vikar for Camilla Lundberg fra 06.09.19.

 

 

HELSESEKRETÆRER:

Stine Johanna Olsen
Helsesekretær
Ledende helsesekretær

 

Hilde Rosøy
Helsesekretær

 

Hege  Nordstrand
Helsesekretær

 

Abas Abdullahi Ali
Helsesekretær

 

Tone Albrigtsen Viksås
Helsesekretær

 

Gørill Andreassen
Helsesekretær