Ansatte

FASTLEGER:

bjørnBjørn Bø
Spesialist i Allmennmedisin

Kontortid: Mandag og onsdag i partallsuker. I oddetallsuker jobber han mandag og torsdag.
Har utekontordag på Brensholmen onsdag i oddetallsuker
Telefontreffetid: De dagene han er på Kvaløysletta legekontor mellom klokken 12:00-12:30
Telefontreffetidnummer: 40624216.
Susanne Eriksen er vikar for Bjørn de dagene han ikke er her.

 

 

Mette Kristine Dahl
overtok pasientlisten etter Arne Markus Steinholt 1. april 2018

 

 

 

astriAstri Medbø
Spesialist i allmennmedisin

Utdannet lege ved universitetet i Tromsø i 1984.
Jobbet ved Kvaløysletta legekontor siden 1991.
Har tatt doktorgrad i KOLS ved Insitutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.
Kontortid: Tirsdag-fredag.
Utekontordag på Vengsøya første onsdag hver måned.
Telefontreffetid: Tirsdag og onsdag mellom kl.12.00-12.30.
Telefontreffetidnummer: 40623918.
Ingvild Rosenlund
er vikar hver mandag.

 

 

chun-lanChun-Lan Zhang
Spesialist i allmennmedisin

Kontortid: alle dager unntatt onsdager i partallsuker
Har utekontordag på Brensholmen onsdag i partallsuker.
Telefontreffetid: Mandag og fredag mellom kl.12.00-12.30.
Telefontreffetidnummer: 40625645.

 

 

Stian Nergård
Spesialist i allmennmedisin.

Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø i 2005.
Kontortid: Mandag-fredag.
Telefontreffetid: Mandag og onsdag mellom kl.12.00-12.30.
Telefontreffetidnummer: 40624634.
Fastlegevikar Line Nilsen jobber enkelte dager.

 

Clas Hammari Kristensen
Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø.

Kontortid: Mandag-fredag
Clas har ikke telefontreffetid.

 

Camilla Lundberg
Utdannet ved Universitetet i Tromsø.

Kontortid: Mandag-fredag
Camilla har ikke telefontreffetid.

 

Line Nilsen, vikar
Utdannet ved Universitetet i Tromsø
Vikar for Stian Nergård

 

Susanne Eriksen, vikar
Utdannet ved Universitetet i Tromsø
Vikar for Bjørn Bø

 

Ingvild Rosenlund, vikar
Vikar for Astri Medbø hver mandag

 

Sara Susanne Raanes, vikar

 

 

HELSESEKRETÆRER:

Stine Johanna Olsen
Helsesekretær
Ledende helsesekretær

 

Hilde Rosøy
Helsesekretær

 

Hege  Nordstrand
Helsesekretær

 

Abas Abdullahi Ali
Helsesekretær

 

Tone Albrigtsen Viksås
Helsesekretær

 

Sidsel Albrigtsen
Helsesekretær

 

Gørill Andreassen
Helsesekretær