Ferie & stengt

Camilla Lundberg er borte til 14. september deretter jobber hun 50%, Anikken Fagerjord er vikar.

Arne Markus Steinholt er borte til uke 40, ut september.

Bjørn Bø er borte i uke 39, 25.september – 29.september, ingen vikar