Brensholmen legekontor

Brensholmen legekontor

 

Grunnet den pågående Covid-19 pandemien vil det ikke være lege på Brensholmen legekontor.
Det er per nå ukjent oppstart på legekontoret på Brensholmen.

 

Fra 1.februar 2017 vil det være lege og helsesekretær på Brensholmen hver onsdag.

Bjørn Bø skal være på Brensholmen i oddetalluker

Chun-Lan Zhang skal være på Brensholmen i partalluker

 

Telefonnummer: 77 66 11 99