Brensholmen legekontor

Brensholmen legekontor

Fra 1.februar 2017 vil det være lege og helsesekretær på Brensholmen hver onsdag.

Bjørn Bø skal være på Brensholmen i oddetalluker

Chun-Lan Zhang skal være på Brensholmen i partalluker

 

Telefonnummer: 77 66 11 99