Brensholmen legekontor

Brensholmen legekontor

Fra 1.februar 2017 vil det være lege og helsesekretær på Brensholmen hver onsdag.

Første dag etter ferien er onsdag 23. august

Bjørn Bø skal være på Brensholmen i oddetalluker

Chun-Lan Zhang skal være på Brensholmen i partalluker

 

Telefonnummer: 77 66 11 99