Aktuelt

Informasjon om Corona-virus: 

Ved mistanke om smitte ta kontakt med oss eller legevakten (116117) pr telefon. Vennligst ikke møt opp på legekontoret med hensyn til smitte.

For mer informasjon, se vedlagt link.

https://www.tromso.kommune.no/corona-viruset-vaar-beredskapsplan-raad-og-tips.6281474-110070.html

Fastlege Mette Kristine Dahl er tilbake på jobb i januar. I januar og februar jobber hun 50%, og vil være på kontoret torsdag og fredag i uke 1. Deretter mandager, onsdager og torsdager i oddetallsuker. Arne Markus Steinholt er vikar tirsdager, torsdager og fredager i partallsuker. Legetime kan bestilles i Mette eller Arne Maruks sin timebok på besøklegen.no

Influensavaksine Nå har vi fått influensavaksinene. Kontakt resepsjonen for å få satt vaksinen. Det koster 275kr.

Clas Hammari Kristensen er tilgjengelig for e-konsultasjon.
For å benytte deg av denne tjenesten må du først opprette
en brukerkonto hos oss. Ring oss for å få opprettet det.

​E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via
nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr
for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente
tilstander, og bare når det ikke 

krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager,  må du bestille
en vanlig legetime
.
Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig
hjelp og akuttsituasjoner.

Astri Medbø har Sara Susanne Raanes som vikar mandag, fredag og annenhver torsdag. Sara har egen timebok på besoklegen.no.

Chun-Lan Zhang har Sara Susanne Raanes som vikar hver tirsdag. Timer bestilles i timeboka til Chun-Lan Zhang på besoklegen.no.

Camilla Lundberg jobber på UNN som del i spesialiseringen i allmennmedisin. Per Erik Opshaug er vikar fram til mars 2020.

Stian Nergård har ikke telefontreffetid mere, pasienter bes komme på drop-in time eller vanlig legetime. Bestilling av faste medisiner kan bestilles via ePortal eller ved å ringe vårt sentralbord.

Mette Kristine Dahl går ut i permisjon 23.april. Erle Svebakk Giske er vikar samt Arne Markus Steinholt er vikar de fleste torsdager og enkelte fredager. Timer som bestilles på nett bestilles fra Erle Svebakk Giskes eller Arne Markus Steinholts timebøker.

Resepter
Faste- og behovsmedikamenter. Vi oppfordrer våre pasienter
til å bruke vår elektroniske løsning for reseptbestilling.
Man vil da motta en elektronisk bekreftelse når resepten er sendt.

Resepter kan også bestilles ved å ta kontakt pr telefon eller
ved henvendelse i resepsjonen. Det beregnes inntil 3 virkedager
for behandling av resepter.

Det utstedes ikke resepter på medikamenter som ikke er registrert som faste eller
behovsmedikamenter. Ved spørsmål om nye medikamenter, bestill gjerne
en legetime eller møt opp til en drop-in time.

Camilla Lundberg er nå tilgjengelig for e-konsultasjon.
For å benytte deg av denne tjenesten må du først opprette
en brukerkonto hos oss. Ring oss for å få opprettet det.

​E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via
nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr
for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente
tilstander, og bare når det ikke

krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager,  må du bestille
en vanlig legetime
.
Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig
hjelp og akuttsituasjoner.

Nå er det høysesong for omgangssyke og Norovirus.
Er du smittet ønsker vi ikke at du møter til time, ring oss
slik at vi får registrert sykdomsdato. Det er viktig at
du holder deg hjemme i 48 timer etter symptomfrihet. 
Mer informasjon finner du hos Folkehelseinstituttet

Taxibestilling fra pasientreiser må bestilles senest kl 13:00
virkedagen før reisen skal skje. Er ikke reisen rekvirert i tide
kan det medføre at pasienten må ordne reisen selv,
eventuelt bytte time

Endring av rutiner ved blodprøvetaking
Har du rekvisisjon fra UNN eller annen lege må du dra til laboratoriet på
UNN for prøvetaking. Hvis du ønsker å ta prøvene her settes du opp til en
kort konsultasjon hos lege som rekvirerer de aktuelle analyser, og du betaler
vanlig konsultasjonstakst for dette.
Dette gjelder også for kontrollprøver hvor disse ikke er rekvirert på forhånd.

Urinprøver
Vi vil kun akseptere urinprøver som er tatt på sterile urinprøveglass
(fås kjøpt på apoteket eller kan hentes på legekontoret) merket med fødselsdato
og navn
. Hvis analysering ikke kan utføres innen 1–2 timer, må
urinen oppbevares i kjøleskap. 
Ved samleurin skal urinen oppbevares i kjøleskap
hele oppsamlingsperioden.

Ved behov for tolk på legetime
Om du har behov for tolk når du har legetime må du ringe oss for å bestille timen.

If you need an interpreter
If you need an interpreter at the doctor’s appointment, please call 77 60 69 10 for an appointment.

Helsenorge er et offentlig nettsted der brukerne kan se hvilke vaksiner de har fått,
skifte fastlege, se hvilke legemidler de har fått foreskrevet. Det er også mulig å bestille
europeisk helsetrygdekort og søke om å få dekket pasientreiser, i tillegg til en rekke andre
selvbetjeningstjenester og informasjon.