Aktuelt

Endring av rutiner ved blodprøvetaking
Har du rekvisisjon fra UNN eller annen lege må du dra til laboratoriet på
UNN for prøvetaking. Hvis du ønsker å ta prøvene her settes du opp til en
kort konsultasjon hos lege som rekvirerer de aktuelle analyser, og du betaler
vanlig konsultasjonstakst for dette.
Dette gjelder også for kontrollprøver hvor disse ikke er rekvirert på forhånd.

1. april 2018 vil alle pasientene til Arne Markus Steinholt Mette Kristine Dahl til ny fastlege. 

Urinprøver
Vi vil kun akseptere urinprøver som er tatt på sterile urinprøveglass
(fås kjøpt på apoteket eller kan hentes på legekontoret) merket med fødselsdato
og navn
. Hvis analysering ikke kan utføres innen 1–2 timer, må
urinen oppbevares i kjøleskap. 
Ved samleurin skal urinen oppbevares i kjøleskap
hele oppsamlingsperioden.

Ved behov for tolk på legetime
Om du har behov for tolk når du har legetime må du ringe oss for å bestille timen.

If you need an interpreter
If you need an interpreter at the doctor’s appointment, please call 77 60 69 10 for an appointment.

Helsenorge er et offentlig nettsted der brukerne kan se hvilke vaksiner de har fått,
skifte fastlege, se hvilke legemidler de har fått foreskrevet. Det er også mulig å bestille
europeisk helsetrygdekort og søke om å få dekket pasientreiser, i tillegg til en rekke andre
selvbetjeningstjenester og informasjon.

Gratis HVP vaksine for jenter født mellom 1991-1996.
Nå kan alle jenter født mellom 1991-1996 bestille time for å få tatt HPV vaksinen gratis.
Se info Tromsø kommune HPV vaksinering.